Berättelserna kan användas som exempelvis diskussionsunderlag i undervisningen i svenska, historia och samhällskunskap. Här hittar du en handledning med övningar för gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Länk till lärarhandledning

 

»Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska främjas.« (Gy, 2011)

 

Inte en främling är en samling personliga berättelser som både kan introducera och fördjupa arbetet med värdegrundsfrågor i skolan. Övningarna är anpassade så att de kan användas i ämnesövergripande undervisning och på handlednings-/mentorstid. I kursplanerna finns stöd för frågorna som tas upp i materialet, särskilt för lärare som undervisar i:

→Svenska 1–3

→Svenska som andraspråk 1–3

→Samhällskunskap 1–3

→Religionskunskap 1–2