Inte en främling! är en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet och diskriminering, homofobi, antiromism, rasism etc.

Genom Inte en främling! vill Teskedsorden lyfta fram kända och mindre kända personer som har erfarenhet av utanförskap och ge dem en plattform att berätta sin historia. Bland författarna finns namn som Rikard Wolff, Dragomir Mrsic, Zinat Pirzadeh, Jan-Olov Madeleine Ågren, Behrang Miri och Soraya Post.

Syftet med berättelserna är att hylla mångfalden och ge ungdomar förebilder inom icke-normativa grupper. Första berättelsen publicerades i februari 2014 och var skriven av komikern, författaren och skådespelaren Zinat Pirzadeh.

Untitled design

Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet.

Med ett långsiktigt perspektiv arbetar vi för mångfald med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För vår demokrati, mänskliga rättigheter och en för rättvis en framtid utan rasism. Teskedsorden bedriver ett långsiktigt arbete med fokus på att starta samtal, lyfta fram mångfald och stärka individer i deras civilkurage. Målet med arbetet är en ökad medvetenhet om rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter för att aktivt agera för mångfald.

För mer information besök gärna Teskedsordens hemsida eller kontakta Teskedsorden nedan så svarar vi så snart som möjligt.

Kontakta Teskedsorden